Městské informační centrum Kolín

StravováníUbytováníCyklotrasyTipy na výlet

Cyklotrasa

Řeka čaruje, cyklista se raduje

KOLÍN – VELETOV

Náročnost: rovinatý terén podél pravého břehu Labe, cca 3 km jízdy po silnici Kolín–Týnec n/Labem, cyklostezka Tři Dvory – Kolín
Vzdálenost: okruh cca 20 km
Převýšení: zanedbatelné, trasa vhodná pro všechny odrůdy cyklistů jakéhokoliv stáří.

Start tradičně u mamlasa na Karlově náměstí, odtud směrem východním Kutnohorskou ulicí, kde po pár metrech zahneme do jednosměrné Rubešovy ulice. Historickou budovu Naivního restaurantu na rohu Kutnohorské a Rubešovy ulice si schováme na zpáteční cestu. Na konci „Rubešky“ sesedneme z kola a pěšky přejdeme po přechodu k pojišťovně. Tam opět nasedneme, přejedeme Masarykův most přes Labe a na kruhovém objezdu hned zabočíme doprava. Před budovou elektrárny pod novým mostem opouštíme asfaltovou silnici, zatočíme doprava k řece a úzkým sjezdem opatrně najíždíme na pěšinu podél břehu. Doporučuji opatrnou pomalou jízdu, neboť dvé bicyklů se tu vyhne jen s obtížemi. Nebezpečí vyvažuje dobrodružnost a originalita této cesty. Zanedlouho podjíždíme další, tentokrát železniční most (trať směr Nymburk) a odtud se již pěšina rozšiřuje a pohodlně nás vede asi 4 kilometry proti proudu řeky. Druhý břeh působí zadumaně a tajemně. Přes vodní plochu nahlížíme do slepých ramen, které se čas od času pootevřou a lákají k prozkoumání. Žluté misky stulíků se pohupují na dlouhatánských stoncích. Nerozkvetlý stulík vypadá jak žlutý pinpongový míček.

Šlapání do pedálů je po rovině snadné, takže celková pohoda, lze vést nezávazné rozhovory či vnímat klidnou lenost meandrů velké řeky, jejíž vody putují až k moři. Zde dáme cyklistovi otázečku: k jakému moři a jaký hlavní přítok se do Labe vlévá? Můžeme otevřít i otázku zprovoznění cyklostezky: od pramenů k moři! Cesta je pevná, leč hrbolatá, sem tam kameny, sem tam písek, sem tam tráva. Dojedeme k rozcestí, kde nás žlutý ukazatel cyklostezek posílá doprava, což se nám jeví logickým pokračováním cesty. Ale NE! Po pár metrech narážíme na neproniknutelné houští, změť kopřiv a pobřežních křovin. Dál to prostě nejde! Nedejte se zmást a pokračujte mírně doleva směrem do pole.

Široká polní cesta má vyježděné koleje a dlouho se tu drží veliké kaluže. Jedeme opatrně. A už v dálce vidíme Veletovský kostel. Tento maják nás bezpečně dovede až do vsi. Hned na začátku vesničky nalezneme to v záhlaví avizované překvapení: „Včelí farmu“. Na střeše domku čp. 20 nás již z dálky upoutá velký nápis MED a z oken na pocestné mává včelka Mája. Farmu nemůžete přehlédnout. Pokud se rozhodnete k návštěvě, je dobré se dopředu objednat u paní Jany Provazníkové na tel. 602 387 065 nebo 321 766 609.

Pokračujeme po hlavní silnici až k novogotickému kostelu Zvěstování Panny Marie. Samozřejmě, jako většina sakrálních staveb v Čechách, kostel je zavřený. Prohlédneme si objekt alespoň zvenčí a na okamžik spočineme pod velebnou lípou stojící proti kostelu. Ve Veletově je na Labi zdymadlo, ale areál vodního díla je obehnán plotem a nikoho tam nepustí. Dojedeme tam pokračováním po silnici kolem kostela a Obecního úřadu. A je čas myslet na návrat. Máme dvě možnosti. První: vrátit se stejnou cestou podél Labe. Druhá možnost je jízda po silnici Kolín–Týnec nad Labem do Třech Dvorů (2 km), tam se napojit na kvalitní cyklostezku, která nás dovede až do Kolína. Celou cestu můžeme obdivovat panorama Kolína s neodmyslitelnými věžemi chrámu svatého Bartoloměje. Prozradím Vám tajemství. Chcete? Ať přijíždíte do Kolína z kterékoliv strany, vždy spatříte štíhlé věže Bartoloměje.

Autorka textu a fotografií: Hana Mádlíková

© Městské informační centrum Kolín 2009–2021 · Photo © Roman ŠULC, Hana MÁDLÍKOVÁ etc.