Městské informační centrum Kolín


StravováníUbytováníCyklotrasyTipy na výlet


Průvodce městem

Kouřimské předměstí

Kouřimské předměstí přiléhá k historickému středu města na jižní straně a jeho hlavní osou je ulice Legerova (pokračující dále pod názvem Žižkova).

Kostel církve českobratrské evangelické

Kostel církve českobratrské evangelické v ulici Politických vězňů, vybudovaný v r. 1871, později několikrát upravován. Jako kolínský prvofarář české evangelické reformované církve zde působil Čeněk Dušek, publicista, filolog, přítel T. G. Masaryka.

Nedaleko pomník padlým za I. světové války před budovou okresního soudu (z r. 1884) od sochařů Jana a Václava Drobníků z roku 1923. V jeho blízkosti skulptura vah (jako symbolu spravedlnosti) od Ivana Erbena z roku 2001.

Na konci Václavské ulice se nachází zámeček Červený (Formánkův) dvůr (Václavská ulice čp. 4). Starší objekt byl přestavěn do nynější podoby v roce 1785.

V Legerově ulici čp. 24 dům Karla Legera s pamětní deskou (původní busta zde byla umístěna v roce 1935 – sochař Jan Vladimír Hnízdo; současná busta od sochaře Václava Frýdeckého z roku 1994). Spisovatel Karel Leger (1859–1934), který v tomto domě prožil celý svůj život, bývá označován jako básník Polabí. Jeho básně, povídky i romány nacházely inspiraci nejen v okolí města, ale i v městě samotném a jeho historii.

Kostel církve československé husitské

Na budově čp. 46 v Zahradní ulici pamětní deska básníka, dramatika, překladatele, literárního kritika a šéfa činohry Národního divadla Otokara Fischera (1883–1938) od sochaře Jaroslava Hylase z roku 2007.

Kostel církve československé husitské na náměstí M. Jana Husa, postavený v letech 1931–1932 podle projektu architekta Vladimíra Wallenfelse. Před kostelem socha M. Jana Husa z roku 1914 od sochaře Františka Bílka, umístěná do roku 1941 na Karlově náměstí, odkud byla na příkaz německé okupační správy odstraněna. (Na nynějším místě instalována v roce 1949.)

Gymnázium

Budova gymnázia (původně obchodní akademie), Žižkova ulice čp. 162, postavena podle projektu architektů prof. Jana Mayera a Viléma Kvasničky se sgrafity malíře Ferdinanda Rubeše. Realizována v letech 1923–1925. Před budovou pomník T. G. Masaryka od sochaře Jaroslava Hrušky, odhalen v roce 1929 (za války sejmut a rozlit, po válce znovu odlit a r. 1947 znovu odhalen, v r. 1958 odstraněn, znovuinstalován v r. 1990).

Na jižním okraji města nemocnice (Žižkova ulice čp. 146), vybudovaná v letech 1892–1898. Do její současné podoby zasáhli výrazně dva architekti – Karel Tymich (vrátnice, administrativní budova, hospodářská budova /dnes zbořena/ a kotelna, infekční pavilon /dnes oční oddělení/, realizace 1927–1932) a František Maria Černý (gynekologicko-porodnické a dětské oddělení – torzo z celkového projektu, realizace 1948–1952).

Odkazy:

Autor textu: Jaroslav PEJŠA

© Městské informační centrum Kolín 2009–2021 · Photo © Roman ŠULC, Hana MÁDLÍKOVÁ etc.