Městské informační centrum Kolín


StravováníUbytováníCyklotrasyTipy na výlet


Průvodce městem

Kutnohorské předměstí

Kutnohorské předměstí přiléhá k historickému středu města na východní straně a je zde soustředěna podstatná část kolínského průmyslu. Jeho hlavní osou je ulice Kutnohorská (dále pokračující jako ulice U Křižovatky a Havlíčkova).

Klášter kapucínů s kostelem Nejsvětější Trojice (dnes exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova), Kutnohorská ul. čp. 26, vybudován v letech 1666–1671 (málo obvyklá fundace, při jejímž zrodu stálo samotné město) podle plánů řádového stavitele P. Bruna z Českých Budějovic (upravován 1739–1741, po požáru města v roce 1796 a v letech 1908–1913). Zařízení kostela převážně pseudobyzantské z let 1910–1914 z uměleckého řezbářského ateliéru firmy Bušek ze Sychrova. Malby v kostele z roku 1908 od M. Matouše a z roku 1913 od Jana Urbana.

Klášter kapucínů

Před kostelem se nachází sousoší sv. P. Barbory a sv. Jana Nepomuckého, mezi kterými na vrcholu sloupku Staroboleslavské paládium a na soklu reliéf poprsí sv. Václava, je pravděpodobně jedním ze zastavení poutní cesty z Chrudimi do Staré Boleslavi a pochází z počátku 18. století (někdy však bývá datováno až do poloviny 18. stol.).

Východně přiléhá ke klášteru park J. A. Komenského, původně klášterní zahrada.

Budova obchodní akademie (Kutnohorská ulice čp. 41), postavená v letech 1859–1860 podle projektu architekta Josefa Spudila pro kolínskou hlavní školu a nižší reálku. Na budově pamětní deska odbojáře, brigádního generála in memoriam Václava Morávka (1904–1942) od sochaře a medailéra Michala Vitanovského z roku 2004.

divadlo

Budova divadla, Kutnohorská ul. (oficiální adresa Smetanova ulice čp. 557), postavená v letech 1937–1939 podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda, s výzdobou malíře prof. Josefa Sejpky (obraz „Českého génia“ na stropě hlediště) a Miloslava Janků (výzdoba oken, 1949).

Kostel sv. Jana Křtitele (ulice U Křižovatky), poprvé zmiňován v roce 1359, později několikrát přestavován a opravován (1654, 1747, restaurován 1936). Pravděpodobně již ve 14. století stával při tomto kostele městský špitál. V letech 1920–1932 sloužil kostel církvi československé /husitské/, v současné době slouží církvi pravoslavné.

Na východním okraji města se nachází nádraží (Rorejcova ulice čp. 569).

kostel Všech svatých

Prvá železniční trať procházející Kolínem (vedoucí z Olomouce do Prahy) byla vybudována v letech 1843–1845. V letech 1868–1870 byla vystavěna tzv. severozápadní dráha, spojující v nejkratším směru Vídeň s Berlínem. V roce 1900 byla otevřena místní dráha z Kolína do Nového Dvoru u Rataj n. Sáz. (později Kolín–Čerčany s odbočkou z Rataj do Kácova), čímž se z Kolína utvořil významný železniční uzel.

Současná odbavovací hala podle návrhu architekta J. Weisse byla dána do provozu v roce 1940. Sgrafita od Zdeňka Kazdy a Vladimíra Květenského z počátku 50. let.

Nedaleko nádraží torzo kostela Všech svatých, který byl postaven ve třetí třetině 13. století (neověřené datum 1292), dle tradice z výtěžku důlního podnikání kolínských měšťanů v kutnohorské oblasti. Pozdější přestavby a opravy (1611, 1769, poslední 1933). Dne 17. dubna 1945 zasažen leteckou bombou, od té doby v troskách.

Odkazy:

Autor textu: Jaroslav PEJŠA

© Městské informační centrum Kolín 2009–2021 · Photo © Roman ŠULC, Hana MÁDLÍKOVÁ etc.