Městské informační centrum Kolín


StravováníUbytováníCyklotrasyTipy na výlet


Průvodce městem

Pražské předměstí

Pražské předměstí přiléhá k historickému středu města na západní straně a je co do počtu obyvatel nejlidnatější (především díky rozsáhlému sídlišti, které ho obklopuje).

Starý židovský hřbitov, rozkládající se mezi ulicemi Kmochovou a Sluneční, skrývá přibližně na jednom hektaru přes dva a půl tisíce náhrobků. Starší literatura uvádí nejstarší dochovaný náhrobek již z roku 1418, podle současných průzkumů pochází nejstarší dochované náhrobky až z konce 15. století. Přesto patří tento hřbitov společně s pražským k nejstarším židovským hřbitovům v Čechách.

Starý židovský hřbitov

Je zde pohřbena celá řada význačných židovských osobností. Hned u vchodu zaujme náhrobek Eliji (zemřel r. 1621), syna Šamuela Maisela, příbuzného významného primase pražského židovského města Mordechaje Maisela. Nejznámější náhrobek označuje místo posledního odpočinku Becalela (zemřel r. 1599), syna legendárního pražského vrchního rabína Jehudy ben Becalela, řečeného rabbi Löw. Nedaleko je pohřben další příbuzný tohoto proslulého rabína, jeho synovec, kolínský rabín Chajim (zemřel r. 1624), syn Sinaje (výzdoba jeho náhrobku má vzor v náhrobku jeho strýce na pražském starém židovském hřbitově).

Hřbitov byl užíván až do roku 1887, kdy vzniká nový židovský hřbitov v Kolíně-Zálabí.

K židovskému hřbitovu přiléhá budova kolínské sokolovny (Kmochova ulice čp. 14), vystavěná v letech 1873–1878, do dnešní podoby upravená v roce 1900 (s pozdějšími úpravami a přístavbami). Kolínský Sokol byl založen v roce 1862 jako jedna z nejstarších sokolských jednot (ve stejném roce jako Sokol pražský). Nedaleko se nachází parkově upravený Kmochův ostrov, od 60. let 19. století centrum společenského života města (a to především zásluhou zmíněného Sokola). V roce 1913 zde byl odhalen pomník Františka Kmocha od kolínského sochaře Jana Drobníka.

Na rohu ulic Kmochova a Tyršova se nachází pamětní deska Josefa Svatopluka Machara (1864–1942) od kolínského výtvarníka Pavla Rajdla z roku 2007, umístěná v místech, kde stával rodný domek tohoto významného básníka, spisovatele, novináře a politika.

Rodný dům J. S. Machara před zbořením, fotografie Františka Kubrta (1912)

Z moderní architektury jsou na Pražském předměstí pozoruhodné dvě realizace známého architekta Jaroslava Fragnera – tzv. Budilova vila v Bezručově ulici čp. 408 z let 1928–1929 a prodejna AUTO TATRA (dnes fa Mountfield) v Pražské ulici čp. 417 z roku 1932.

Na západním okraji města se vypíná monumentální objekt bývalého vodojemu (vodárny), postavený v letech 1928–1930 podle projektu ing. dr. Jana Vladimíra Hráského a architekta Františka Jandy.

Odkazy:

Autor textu: Jaroslav PEJŠA

© Městské informační centrum Kolín 2009–2021 · Photo © Roman ŠULC, Hana MÁDLÍKOVÁ etc.