Městské informační centrum Kolín


StravováníUbytováníCyklotrasyTipy na výlet


Průvodce městem

Zálabské předměstí

Na místě dnešního Zálabí se původně nacházely dvě vsi – Brankovice a Mnichovice, jejichž původ je spojován s kolonizací sedleckého kláštera. Na počátku 15. století přecházejí obě vesnice do držení kolínské obce a postupně z nich vzniká nové předměstí.

Kostel sv. Víta

Kostel sv. Víta se připomíná v roce 1352, a to jako farní (pozdější opravy, přestavby a přístavby – prvá již v roce 1378, po roce 1516 pravděpodobně postaven nynější presbytář, v letech 1681–1682 přistavěna, respektive pouze přestavěna loď /nejnovější výzkumy předpokládají dvě fáze oprav v 17. století, pozdně manýristickou po roce 1660 a barokní na počátku osmdesátých let 17. století/, 1777 přistavěna věž, 1902 celková oprava).

Hodnotné barokní zařízení z osmdesátých let 17. století (či až z doby kolem roku 1715). Hlavní oltář s obrazem sv. Víta. Pravý boční oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Levý boční oltář s obrazem Panny Marie Pomocné.

V lodi hodnotný renesanční epitaf Daniela Hytticha z r. 1614.

Na zálabské Skále mohutná věž zvaná Práchovna, postavená nejspíše v 15. století, pravděpodobně jako předsunutá část opevnění bývalého kolínského hradu stojícího na protějším labském břehu (či jako součást městského opevnění). V době Josefa II. zde měla kolínská posádka sklad střelného prachu, což dalo této věži název.

prachovna

Výraznou dominantou Zálabí je objekt elektrárny (Tovární ulice čp. 21) z let 1929–1932 (1941), postavený podle projektu architekta Jaroslava Fragnera.

Na severním okraji města ústřední hřbitov, užívaný od roku 1882. Místo svého posledního odpočinku zde našli spisovatelé – František Procházka (Franta Župan), Karel Leger, Rudolf Vlasák, P. Václav Davídek, Ivan Bureš, PhDr. Otakar Palán, PhDr. Otakar Štorch Marien atd.; hudebníci – František Kmoch, Alois Vlasák, Josef Krištof Winter atd.; fotografové – Jaromír Funke, Josef Sudek atd.; malíři – Rudolf Mazuch, František Vít Blažek a mnoho dalších.

V zadním traktu hřbitova pomník padlým v 1. sv. válce s názvem Žal od architekta Václava Weinzettela, vlastní socha od Václava Suchomela (provedl F. Šašma), odhalen roku 1923.

Na konci Veltrubské ulice nový židovský hřbitov, používaný od roku 1887. Na hřbitově pomník židovským obětem nacismu podle návrhu sochařky Věry Bejrové a architekta Jaroslava Křeliny z roku 1950.

Odkazy:

Autor textu: Jaroslav PEJŠA

© Městské informační centrum Kolín 2009–2021 · Photo © Roman ŠULC, Hana MÁDLÍKOVÁ etc.